Bảo hiểm xã hội tự nguyện – hiểu sao cho đúng

0
759
Đánh giá post

Bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước ta tổ chức mà người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng, được chọn phương thức đóng bảo hiểm phù hợp với thu nhập của mình.

bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thế nào là bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước ta tổ chức mà người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng, được chọn phương thức đóng bảo hiểm phù hợp với thu nhập của mình.

Vì vậy, việc tham gia loại hình bảo hiểm này hoàn toàn là tự nguyện, người lao động có thể lựa chọn tham gia hoặc có thể không tham gia.

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Đối tượng tham gia là:

– Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân nước Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, và không thuộc các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

– Các Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 Về Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng hoàn toàn do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

 Mức thu nhập tháng sẽ do người tham gia bảo hiểm tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất phải bằng hai mươi lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

 Mức đóng 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo quy định nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; và nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

 Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau (chẵn 12 tháng) nhưng không được quá 5 năm 1 lần được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước đó, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng sẽ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của các năm trước liền kề với năm đóng.

 Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Mục II được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng đó.

 Với Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng là 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không được quá 5 năm mà trong thời gian đó Chính phủ sẽ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

 Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức là đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc là 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không được quá 5 năm mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả lại một phần số tiền đã đóng trước đó:

    – Thuộc vào đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;

    – Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

    – Trường hợp Bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ý nghĩa của bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ý nghĩa khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là

– Được nhận, hưởng lương hưu hằng tháng khi về già.

– Được cấp cho thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong suốt quãng thời gian hưởng lương hưu.

– Với Người tham gia Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia.

Lương hưu sẽ được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng.

-Với Người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân.

Trường hợp không thể tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH;

Thân nhân người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và được hưởng chế độ tuất khi người tham gia qua đời. 

Những Rủi ro khi không tham gia BHXH tự nguyện như sau

Sẽ Mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng.

Mất cơ hội được tăng lương hưu khi mà Chính phủ điều chỉnh.

Không có thẻ BHYT và phải tự chi trả những chi phí khám chữa bệnh khi về già, hoặc khi ốm đau.

Khi hết tuổi lao động sống phụ thuộc vào con cái và người thân.

Thân nhân sẽ không được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia có qua đời.

bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức đóng BHXH tự nguyện được tính theo công thức như sau:

Mức đóng hằng tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng bảo hiểm xã hội –  Mức nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

– Mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do người lao động tự lựa chọn nhưng sẽ có giới hạn như sau:

+ Mức thu nhập thấp nhất sẽ = Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn = 700.000 đồng/tháng.

+ Mức cao nhất là = 20 x Mức lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng.

– Mức nhà nước sẽ hỗ trợ đóng:

Nhà nước bắt đầu hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2018 và hỗ trợ trong 10 năm đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Với đối thượng hộ nghèo: Hỗ trợ 30%, số tiền hỗ trợ/tháng là 700.000 x 22% x 30% = 46.200

Với đối tượng cận nghèo: Hỗ trợ 25%, số tiền hỗ trợ là 700.000 x 22% x 25% = 38.500

Với các đối tượng khác: Hỗ trợ 10%, số tiền hỗ trợ là 700.000 x 22% x 10% = 15.400

 Xem thêm: Tạp chí bảo hiểm xã hội

Một số giải đáp về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để hiểu biết thêm về bảo hiểm xã hội chúng tôi có đưa ra các giải pháp như sau:

Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu?

Đối với câu hỏi mua bảo hiểm xã hội ở đâu thì theo quy định tại

Điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về phân cấp quản lý như sau:

1.1. Bảo hiểm xã hội huyện

  1. d) Thu tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu tiền đóng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế cư trú trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tại Điều 13 Quyết định số 1599/QĐ-BHXH, đại lý thu Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

  1. Hằng tháng, tuyên truyền, vận động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hướng dẫn người tham gia kê khai, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu thông tin và tiếp nhận giấy tờ có liên quan đảm bảo đầy đủ, chính xác.
  2. Thu tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, viết biên lai thu tiền trả cho người tham gia theo quy định. Hằng ngày, nộp hồ sơ và tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo hình thức quy định tại Điều 8…

Theo đó, người lao động có thể đến địa điểm sau để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện:

1- Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi mình cư trú (có thể nơi tạm trú hoặc thường trú);

2 – Điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn mình ở.

Người lao động có thể trực tiếp tra cứu địa chỉ các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tại đây.

 Xem thêm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau có hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như đã nói ở trên sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

– Về lương hưu hằng tháng:

+ Điều kiện hưởng là:

  • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật: 60 tuổi 03 tháng (nam nghỉ hưu vào năm 2021) và 55 tuổi 04 tháng (nữ nghỉ hưu vào năm 2021).
  • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

+ Tính Mức hưởng lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

+ Trợ cấp một lần là: Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here