Chế độ ốm đau dài ngày được hưởng ra sao?

0
337
Đánh giá post

Chế độ ốm đau dài ngày là một trong những vấn đề được người lao động rất quan tâm. Vậy điều kiện hưởng chế độ ốm đau là gì, quyền và các thủ tục để được hưởng chế độ ra sao.

chế độ ốm đau dài ngày

Chế độ ốm đau dài ngày

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định tại Điều 25, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định chi tiết về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động thì điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày như sau: 

– Người lao động bị ốm đau, bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

– Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi khi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Người lao động bị các bệnh được xác nhận nằm trong danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày.

– Trường hợp người lao động ốm đau, bị tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

chế độ ốm đau dài ngày

Thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong một năm, người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa là 30 ngày áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

Người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa là 40 ngày áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm – dưới 30 năm;

Người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa là 60 ngày áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa 40 ngày nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa 50 ngày nếu đóng đủ từ 15 năm – dưới 30 năm;

Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa 70 ngày nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên.

chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014, khi người lao động mắc bệnh dài ngày thì sẽ được nghỉ tối đa 180 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần.

Quyền lợi được hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi nghỉ ốm đau dài ngày, người lao động được hưởng một số quyền lợi, cụ thể như sau:

– Người lao động sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế do quỹ  Bảo hiểm  đảm bảo.

– Người lao động nghỉ ốm đau thông thường và nghỉ ốm đau dài ngày tối đa 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Trường hợp nghỉ hết 180 ngày nêu trên mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng chế độ ở mức thấp hơn. Cụ thể mức hưởng theo tháng bằng:

65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành để hưởng chế độ ốm đau dài ngày, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Thứ nhất: Đối với trường hợp người lao động điều trị nội trú:

– Bản sao giấy ra viện của người lao động. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian khi vào viện.

– Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì người lao động cần có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

Thứ hai: Trường hợp điều trị ngoại trú nộp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (bản chính).

Thứ ba: Với trường hợp người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài, nộp bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động và đơn vị sử dụng lao động sẽ lập danh sách nộp lên cơ quan Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động sẽ lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh nơi công ty đóng Bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra có thể nộp qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here