Bảo hiểm thế chấp tư nhân

0
898
Đánh giá post

Digital transformation in the insurance sector: opportunities and challenges

Bảo hiểm thế chấp tư nhân là bảo hiểm cho người cho vay trong trường hợp bạn không trả được nợ. Nhiều người cho vay sẽ yêu cầu bạn mua bảo hiểm thế chấp tư nhân nếu khoản trả trước của bạn ít hơn 15-20%. Chi phí bảo hiểm thế chấp tư nhân được thêm vào khoản thanh toán thế chấp của bạn mỗi tháng và thực sự có thể tăng lên theo thời gian. Để loại bỏ chi phí bảo hiểm thế chấp tư nhân khỏi hóa đơn hàng tháng, người cho vay của bạn cần thấy rằng bạn đã tích lũy đủ vốn chủ sở hữu trong căn nhà của mình (thường là khoảng 20 25%).

Khi nào nên cân nhắc việc hủy bỏ bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn

Có hai cách điển hình mà vốn chủ sở hữu của bạn sẽ đạt đến mức đủ để hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn. Đầu tiên, và rõ ràng nhất, là bạn đã thanh toán đủ tiền thế chấp của mình. Khi bạn thanh toán theo thời gian, số vốn chủ sở hữu của bạn tăng lên và đến một lúc nào đó, người cho vay sẽ không cần bảo hiểm nữa và bạn sẽ có thể loại bỏ chi phí bảo hiểm thế chấp tư nhân khỏi khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mình.

Cách thứ hai là khi giá trị ngôi nhà của bạn đã tăng lên đáng kể do tài sản địa phương tăng lên hoặc do tu sửa. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này xảy ra, hầu hết các bên cho vay sẽ bắt bạn đợi một khoảng thời gian để xác định rằng mức tăng là lâu dài và không phải là tạm thời.

Nếu bạn chọn một mức lãi suất cao hơn so với bảo hiểm thế chấp tư nhân

Nếu bạn có quyền lựa chọn mức lãi suất cao hơn để tránh phải mua bảo hiểm thế chấp tư nhân, nhà cung cấp của bạn rất khó có thể hủy bỏ nó, bất kể vốn chủ sở hữu của bạn tăng lên. Bạn nên xem xét tái cấp vốn cho căn nhà nếu rơi vào trường hợp này.

Hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn

Cách bạn có thể hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của mình tùy thuộc vào các điều khoản của khoản vay và tùy thuộc vào người cho vay và công ty bảo hiểm, nhưng có một số hướng dẫn cơ bản áp dụng cho những ngôi nhà được mua sau ngày 29 tháng 7 năm 1999 theo Đạo luật Bảo vệ Chủ nhà.

  • Hỏi người cho vay của bạn cách hủy : Viết cho người cho vay của bạn một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin về các thủ tục chung để hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân.
  • Thẩm định ngôi nhà của bạn : Hầu hết các bên cho vay sẽ yêu cầu thẩm định chính thức ngôi nhà của bạn, vì vậy hãy hỏi người cho vay của bạn xem họ sử dụng ai để thẩm định nhà hoặc người mà họ giới thiệu sử dụng.
  • Tính toán tỷ lệ khoản vay trên giá trị : Chia khoản vay của bạn theo giá trị được thẩm định mới cho ngôi nhà của bạn để tính đến tỷ lệ khoản vay trên giá trị của bạn. Ví dụ, nếu khoản vay của bạn là 300.000 đô la và căn nhà được thẩm định là 350.000 đô la, tỷ lệ của bạn sẽ là 85,7%.
  • So sánh tỷ lệ khoản vay của bạn với giá trị : Nhiều người cho vay yêu cầu tỷ lệ của bạn phải dưới 80% để hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn. Trong ví dụ trên, hầu hết các tổ chức cho vay sẽ từ chối yêu cầu hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn cho đến khi tỷ lệ của bạn giảm xuống dưới 80%.

Nếu người cho vay của bạn không hủy bỏ bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn

Người cho vay có ít động lực để dành thời gian xem xét hồ sơ của bạn và hủy bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn, vì vậy đừng ngạc nhiên khi họ có vẻ chậm quá mức. Đảm bảo bạn đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản và lưu bản sao của mọi lá thư bạn gửi. Nếu người cho vay của bạn từ chối hoặc quá chậm (nhiều tháng) trong việc hủy bỏ bảo hiểm thế chấp tư nhân của bạn, hãy xem xét việc đưa người cho vay ra tòa các yêu cầu nhỏ. Thường sẽ không đáng về mặt tài chính nếu đưa họ ra tòa án thông thường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here