Quyền lợi khi mua bảo hiểm xã hội

0
863
Đánh giá post

Mua bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người lao động và các doanh nghiệp. Vậy mua Bảo hiểm xã hội được hiểu như thế nào.

mua bảo hiểm xã hội

Hiểu về việc mua bảo hiểm xã hội

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi mua Bảo hiểm xã hội thì sẽ có những quyền lợi sau:

Được hưởng quyền lợi về chế độ ốm đau khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Được hưởng quyền lợi về chế độ thai sản khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội: Nhân viên phải đóng góp bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi học sinh hoặc nuôi con nuôi. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng trở lên nhưng phải nghỉ việc để chăm sóc thai khi có thai. Trong trường hợp mà người lao động có đủ điều kiện, nhưng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc bỏ việc trước khi sinh hoặc con nuôi dưới 6 tháng tuổi, thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Được hưởng quyền lợi về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội:

Hưởng chế độ tai nạn lao động: Nhân viên được hưởng chế độ tai nạn lao động khi tai nạn tại nơi làm việc và trong thời gian làm việc ; ngoài nơi làm việc, trong giờ làm việc khi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc trên đường đến nơi làm việc. Ngoài ra, người bị tai nạn phải có một sự đánh giá với suy giảm khả năng lao động là 5% hoặc nhiều hơn do tai nạn được hưởng chế độ này.

Hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: Khi bị ốm đau thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ y tế ban hành và Bộ lao động – Thương binh và xã hội ban hành khi họ làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại và có giám định bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh thị họ được hưởng chế độ

Được hưởng quyền lợi về chế độ hưu trí khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội: Nhân viên đã nghỉ việc có đóng góp bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên 60 tuổi cho đàn ông, 55 tuổi cho phụ nữ.

Được hưởng quyền lợi về chế độ tử tuất khi tham gia Bảo hiểm xã hội: Khi người lao động chết, họ hàng hoặc người phụ trách tang lễ sẽ được hưởng trợ cấp tang lễ, trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất một lần cụ thể như: Trợ cấp mai táng; Trợ cấp tuất hàng tháng.

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm xã hội

Các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những đối tượng sau là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

 Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định về thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định nào đó có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Cán bộ, công chức, viên chức;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người lao động là công dân nước ngoài mà vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, các tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định của pháp luật

Cơ quan, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng Bảo hiểm xã hội với đối tượng bắt buộc

Tổng mức đóng Bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là 21,5% trên cơ sở lương đóng Bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ đóng 10,5%. Trong trường hợp mà doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ lao động thương binh và xã hội thì mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp là 0,3%, tổng mức đóng sẽ là 21,3% thay vì 21,5 %.

Mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện do người lao động lựa chọn, tuy nhiên mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và theo mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội mà người lao động đã lựa chọn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 87, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014 thì mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động được quy định như sau:

Người lao động hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

Mức thu nhập tháng được làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người lao động hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

mua bảo hiểm xã hội

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here