Luật Bảo hiểm: Hành động thế quyền là gì?

0
883
Luật bảo hiểm
Đánh giá post

Bạn đã bao giờ vô tình bị thương, đến phòng cấp cứu để điều trị, và sau đó nộp hóa đơn cho công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn để thanh toán? Công ty bảo hiểm y tế của bạn thường sẽ thanh toán các chi phí điều trị vết thương của bạn. Tuy nhiên, sau khi thanh toán (và đôi khi thậm chí trước khi họ gửi thanh toán), công ty bảo hiểm của bạn có thể liên hệ với bạn để thảo luận về cách thức các thương tích xảy ra và liệu bên thứ ba có thể chịu trách nhiệm hay không.

Best insurance companies in South Africa and worst 2020 - Briefly.co.za

Công ty bảo hiểm có thể đang tuân theo các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm của bạn và cố gắng xác định xem ai đó (không phải người bị thương hoặc chủ hợp đồng) có thể  chịu trách nhiệm hoàn toàn hoặc một phần cho các thương tích  dẫn đến yêu cầu bảo hiểm. Công ty bảo hiểm thậm chí có thể cố gắng xác định xem bạn có định kiện một bên khác về những thương tích mà bạn đã nhận hay không.

Cuối cùng, lý do mà công ty bảo hiểm đưa ra những câu hỏi này là để  xác định xem liệu bên thứ ba nào đó có thể chịu trách nhiệm  chi trả cho thương tật của bạn hay không, do đó giảm bớt một số trách nhiệm tài chính của công ty bảo hiểm. Điều này thể hiện khái niệm và lý luận đằng sau “thế quyền” bảo hiểm.

Hiểu quyền và lợi ích thế quyền

Nếu bạn bị thương trong một vụ tai nạn dẫn đến thiệt hại, một lúc nào đó bạn có thể nghe thấy thuật ngữ “thế quyền”. Phủ định nghĩa là một người hoặc một bên có quyền đưa ra yêu cầu thay cho người khác. Các vấn đề về thế quyền xuất hiện khi một người bị thương và một người nào đó không phải là người hoặc bên có lỗi trả cho tất cả hoặc một số thiệt hại do thương tích gây ra.

Một yêu cầu thế quyền cho phép bên thanh toán vô tội, còn được gọi là ” nguồn tài sản thế chấp ,” đứng vào vị trí của bên bị thương. Nguồn tài sản thế chấp khẳng định một yêu cầu thế quyền sẽ không được hưởng các quyền hợp pháp lớn hơn những quyền mà người được hưởng lợi ban đầu chiếm hữu. Trên thực tế, quyền của nguồn tài sản thế chấp chỉ mở rộng đến những gì mà nguồn tài sản thế chấp đã thanh toán. Hơn nữa, bất kỳ biện pháp phòng vệ pháp lý nào có thể được sử dụng chống lại bên bị thương cũng có thể được khẳng định chống lại nhà cung cấp nguồn tài sản thế chấp.

Nguồn tài sản đảm bảo là gì?

Nói chung, “nguồn tài sản thế chấp” là một pháp nhân tư nhân, thường là công ty bảo hiểm tư nhân hoặc cơ quan chính phủ, thực hiện thanh toán cho một bên có  yêu cầu bồi thường thương tật cá nhân . Các vấn đề thế quyền liên quan đến câu hỏi phần nào của phán quyết hoặc phán quyết của bồi thẩm đoàn phải được sử dụng để hoàn trả nguồn tài sản đảm bảo cho các khoản thanh toán cho bên bị thương. Trọng tâm của vấn đề này là khái niệm rằng một bên bị thương không được phép “phục hồi kép”. Người ta tin rằng các bên bị thiệt hại nên phục hồi cho những thiệt hại thực tế mà họ đã phải gánh chịu, nhưng không được phép thu lợi từ tổn thất của họ.

Ví dụ: nếu công ty bảo hiểm của bên bị thương thanh toán 12.000 đô la hóa đơn y tế cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã điều trị cho một bên bị thương, sau đó bên đó sẽ không được phép thu cả các hóa đơn y tế đó từ bên gây ra thương tích VÀ sau đó được phép bỏ túi 12.000 đô la. Điều này sẽ dẫn đến một cơn gió cho bên bị thương. Thay vào đó, công ty bảo hiểm của bên đó nên được phép thu 12.000 đô la như một khoản bồi hoàn cho các hóa đơn y tế mà công ty bảo hiểm đã thanh toán, thu trực tiếp từ bên có lỗi hoặc từ các khoản thanh toán mà bên có lỗi đã thực hiện cho bên bị thương. Đổi lại, thay thế được cho là sẽ giúp giảm tỷ lệ bảo hiểm.

Ví dụ trên sẽ hoạt động tương tự nếu một chương trình phúc lợi của chính phủ đã trả 12.000 đô la. Các chương trình phúc lợi của chính phủ thường bao gồm các điều khoản theo luật định (các điều khoản được ghi trong luật tạo ra phúc lợi), trong đó yêu cầu hoàn trả các khoản thanh toán được thực hiện trực tiếp từ cá nhân hoặc bên gây ra thương tích. Các bên bị thương tìm đến các chương trình như chương trình bồi thường cho người lao động liên bang,  Medicare, phúc lợi cho cựu chiến binh, hỗ trợ y tế và các chương trình trợ giúp của tiểu bang nên biết rằng các chương trình này nói chung có quyền thế quyền và siêng năng theo đuổi chúng.

Ví dụ về phủ định người lao động

Với mục đích minh họa, khi một nhân viên bị thương tại nơi làm việc, thường thì một số người không phải là người sử dụng lao động phải chịu một số trách nhiệm về việc gây ra thương tích cho nhân viên đó. Đối với mục đích bồi thường cho người lao động, cá nhân hoặc tổ chức đó được gọi là bên thứ ba chịu trách nhiệm.

Mặc dù sự hiện diện của một bên thứ ba có thể không thay đổi thực tế rằng  khoản bồi thường của người lao động  sẽ trả lợi ích cho người lao động đối với những tổn thất liên quan đến công việc của người lao động, nhưng việc ủy ​​quyền lại cho phép người cung cấp tiền bồi thường cho người lao động đến chỗ của người lao động hoặc tham gia với người lao động trong một vụ kiện chống lại bên thứ ba có trách nhiệm pháp lý.

Hiệu quả của thế quyền là người lao động chỉ được trả một lần cho những khoản tiền liên quan đến chi phí y tế và mất tiền lương mà người sử dụng lao động đã trả theo khoản bồi thường cho người lao động. Bất kỳ phần nào của giải thưởng trong một vụ kiện bao gồm số tiền bồi thường thiệt hại cho người lao động được hoàn trả cho người sử dụng lao động khẳng định yêu cầu thế quyền.

Health Insurance Plans: Buy Medical Insurance Policy in India | Bajaj Allianz

Thế quyền và dàn xếp

Các vấn đề liên quan đến thế quyền có thể trở nên phức tạp khi có sự  giải quyết của một vụ kiện  chống lại một bên thứ ba. Cả bên bị thiệt hại và nhà cung cấp nguồn tài sản thế chấp đều có thể được phép giải quyết các phần khiếu nại của họ với bên có lỗi.

Tuy nhiên, việc bên bị thiệt hại đạt được một thỏa thuận toàn cầu với bên có lỗi sẽ phổ biến hơn. Nếu bên bị thiệt hại không biết về quyền thế quyền, họ có thể mất tinh thần khi biết rằng họ sẽ phải trả tiền thế quyền, thay vì giữ nó cho riêng mình như một khoản bồi thường thiệt hại cho họ. Trong trường hợp này, việc  dàn xếp có thể không thuận lợi  như họ nghĩ khi quyết định chấp nhận.

Việc dàn xếp cũng có thể ảnh hưởng đến quyền của người được bảo hiểm trong việc nhận các quyền lợi liên tục hoặc trách nhiệm của người bảo hiểm trong việc thanh toán cho họ. Thông thường, quyền nhận các khoản trợ cấp liên tục và nghĩa vụ trả các khoản trợ cấp phụ thuộc vào việc cung cấp thông báo đầy đủ về việc giải quyết dự định cho bên có quyền thế quyền.

Luật Ủy quyền của Tiểu bang và Liên bang

Mỗi bang khác nhau về cách thức và thời điểm các công ty bảo hiểm được phép xác nhận quyền lợi thế quyền của họ, và sự tồn tại của quyền lợi thế quyền ảnh hưởng như thế nào đến việc giải quyết các vụ kiện của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bảo hiểm y tế của bạn do chủ lao động cung cấp như một phần của  kế hoạch Đạo luật An ninh Thu nhập Hưu trí cho Nhân viên  (ERISA), thì quyền của chủ lao động được kiểm soát bởi luật liên bang, không phải luật tiểu bang.

Nếu bạn là nạn nhân của một chấn thương và đang bị tấn công bởi các bên khác nhau khẳng định quyền “thế quyền”, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một luật sư hiểu luật thế quyền.

Bạn bối rối về các hành động thế quyền? Liên hệ với Luật sư ngay hôm nay

What is an Insurance Policy | Insuropedia by Lemonade

Việc hiểu lợi ích thế quyền có thể khó khăn. Tuy nhiên, việc không đạt được sự hiểu biết như vậy có thể gây tốn kém cho một bên bị thương. Việc thuê một luật sư am hiểu luật thế quyền ở tiểu bang của bạn sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi những kết quả không mong muốn có thể xảy ra khi có khiếu nại về thế quyền. Hãy liên hệ với  luật sư luật về thương tích cá nhân tại địa phương  ngay hôm nay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here